Політика конфіденційності

Перед використанням додатку FAIRO (надалі — «Додаток») або реєстрації на сайті https://www.fairo.com.ua/ (надалі – «Сайт») Вам необхідно ознайомитися з цією Політикою конфіденційності (надалі — «Політика»), що регулює збір, обробку, використання та передачу Ваших персональних даних, та прийняти її. Політика застосовується, якщо Ви є користувачем-фізичною особою. Термін «користувач-фізичнаособа» також включає фізичних осіб‐підприємців. Ми можемо періодично вносити зміни до цієї Політики (процес внесення змін є аналогічним процесу внесення змін до Умов використання, які розміщені в мережі Інтернет та доступні за посиланням:  https://www.fairo.com.ua/terms-conditions). 

Прийняття політики та володільці

Зміщуючи вправо прапорець/ці у відповідному діалоговому вікні підтвердження, яке з'являється в Додатку під час реєстрації, або реєстрації на Сайті Ви приймаєте цю Політику і тому ТОВ «ФАІРО», юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства України за ідентифікаційним номером 43659053 та з місцезнаходженням за адресою: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, буд. 9, корп. 5-А, 2-й поверх (надалі — «Провайдер»), як володілець персональних даних, здійснює обробку Ваших персональних даних в обсязі та для цілей, зазначених у цій Політиці, у зв'язку з укладанням Вами договору з Провайдером (надалі — «Договір») про використання Додатка, згоди або інших правових підстав, як описано нижче.

Ви також приймаєте той факт, що стосовно банківських послуг Провайдер та Акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль", банк, що зареєстрований за законодавством України, ідентифікаційний номер 14305909, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9 (надалі – "РБ Аваль"), будуть спільними володільцями (надалі разом – «Володільці») наступним чином:

 • РБ Аваль несе відповідальність за обробку даних на підставі договору з вами про банківські послуги;
 • Провайдер несе відповідальність за обробку даних на підставі використання Вами Додатка.

РБ Аваль буде здійснювати обробку даних у якості спільного володільця на основі договору з Вами про надання банківських послуг, згоди або на інших правових підставах, як описано нижче відповідно до Політики конфіденційності РБ Аваль, що опублікована на веб-сайті https://www.aval.ua/data-protection. Зверніть, будь ласка, увагу, що Провайдер також може здійснювати обробку певних даних у зв'язку з банківськими послугами від імені РБ Аваль відповідно до його інструкцій та/або договору між Володільцями. У Додатку Вам може бути наданий доступ до послуг третіх осіб, відмінних від Провайдера. Передача Вами персональних даних таким третім особам не регулюється цією Політикою. До надання таких послуг від Вас може вимагатися прийняття політики конфіденційності відповідної третьої особи – надавача послуг.

Обсяг персональних даних

Обсяг Ваших персональних даних, які Володільці можуть обробляти, залежить від функцій Додатка та Сервісів, які Ви бажаєте використовувати. Мінімальний обсяг Ваших персональних даних, необхідний для укладання Договору з Провайдером та РБ Аваль, створення та ведення Вашого облікового запису в Додатку, включає Ваші повне ім'я, контактну інформацію, в тому числі, але не обмежуючись цим, адресу електронної пошти, номер телефону, координати в соціальних мережах та службах обміну миттєвими повідомленнями (месенджерах) податковий ідентифікаційний номер, зареєстровану адресу проживання, реквізити для входу в Додаток, мову, валюту та дані підписки. Для того, щоб уможливити використання Вами різних функцій та Сервісів Додатка, окрім вищезгаданих даних, ми також обробляємо Ваші банківські реквізити (зокрема, реквізити банку та номер банківського рахунку), а також інформацію про платника податків. Якщо Ви використовуєте функції синхронізації платіжного рахунку Додатка, Провайдер також оброблятиме реквізити для доступу до платіжного рахунку, реквізити ранзакцій (такі яксума, опис, дата і валюта) і реквізити платіжного рахунку (такі як банківські реквізити, номер рахунку, найменування рахунку, залишок, валюта та тип рахунку), які ми одержуємо через нашого підрядника Salt Edge Inc. В рамках Сервісів ми також маємо право отримувати інформацію про Вашу економічну діяльність, фінанси, витрати, рахунки-фактури, фінансову звітність, дані про Ваші фінансові операції, відомості про заробітну плату, платіжні реквізити, відомості про податкову декларацію, відомості про Ваших клієнтів, постачальників або співробітників, інформацію про доходи та заробітну плату та/або інвестиційну інформацію. Певні функції Додатка також можуть мати доступ до медіатеки Вашого пристрою, камери та контактів, якщо Ви надаєте дозвіл в настройках пристрою. Через Сайт ми отримуємо лише адресу Вашої електронної пошти. Ваші персональні дані, які є публічно доступними у державних реєстрах з огляду на Вашу реєстрацію у якості фізичної особи-підприємця, ми можемо одержувати від нашого підрядника ТОВ "Ю-Контрол".

Мета обробки Ваших персональних даних

Ваші персональні дані обробляються для цілей здійснення нашої господарської діяльності, пов'язаної з Додатком, а саме для:

 • створення та збереження Вашого облікового запису в Додатку для надання можливості користуватися Додатком та його функціями і пов'язаними Сервісами;
 • покращення функцій та сервісів Додатку;
 • інформування користувачів Додатку про те, що Ви є користувачем Додатку;
 • ведення і управління нашою господарською діяльністю, пов'язаною з Додатком, включаючи вирішення спорів щодо виставлення рахунків та фінансових питань;
 • оцінки доступності для Вас наших пропозицій, продуктів та послуг;
 • надання Вам можливості зв'язку з іншими користувачами;
 • обмін інформацією з Вами;
 • рекламування та пропонування наших послуг та інтерфейсів (за умови надання Вами відповідної згоди);
 • персоналізація Вашого користувацького досвіду, в тому числі шляхом розробки підказок щодо Вас і Ваших потреб (за умови надання Вами відповідної згоди);
 • надання Вам підтримки і вирішення спорів;
 • проведення аналізу, в тому числі на основі знеособлених даних;
 • дотримання наших юридичних та регуляторних вимог;
 • укладення, виконання, примусове виконання, використання засобів правового захисту або інше застосування Договору.

Ваші персональні дані, які ми збираємо через Сайт, обробляються з метою:

 • спрощення Вашого доступу до Додатка (шляхом направлення Вам посилання для завантаження Додатка тощо);
 • рекламування та просування наших послуг та сервісів.

Передача стороннім одержувачам

Володільці можуть передавати Ваші дані розпорядникам та третім особам для виконання деяких операцій з обробки персональних даних, однак тільки в цілях, зазначених у цій Політиці, на підставі письмової угоди і відповідно до чинного законодавства. В іншому випадку Володільці не передають і не розкривають Ваших персональних даних третім особам, якщо Ви не надали згоди за цією Політикою або не ініціювали розкриття інформації або цього не вимагає застосовне законодавство. Інших користувачів Додатка може бути поінформовано про те, що Ви використовуєте Додаток. Передача Ваших персональних даних іншим користувачам Додатка знаходиться під Вашим повним контролем. Розпорядники даних та треті особи, яким Провайдер може передавати Ваші дані (і у випадках, коли вони розташовані за межами Європейського Економічного Простору, Ви прямо погоджуєтеся на передачу Ваших персональних даних такому розпоряднику даних або третій особі):

 • Creative Dock AT GmbH, Ландштрасер Хауптштрасе 14-16, 1090, Відень, Австрія [Landstraßer Hauptstraße 14-16 1090 Vienna, Austria]
 • CreativeDock s.r.o., Зубатехо 295/5, Сміхов, 150 00 Прага 5, Чеська Республіка [Zubatého 295/5, Smíchov, 150 00 Praha 5, Czech Republic]
 • Creative OpCo s.r.o., Зубатехо 295/5, Сміхов, 150 00 Прага, Чеська Республіка [Zubatého 295/5, Smíchov, 150 00 Praha, Czech Republic]
 • Google Ireland Ltd., Гордон Хауз, Барроу Стріт, Дублін 4, Ірландія [Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland]
 • Google Inc., Амфітеатр Парквей 1600, Маунтін-В'ю, Каліфорнія 94043, США [1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA]
 • Facebook Inc., Віллоу Роуд 1601, Менло Парк, Каліфорнія 90425, США [1601 Willow Road, Menlo Park, CA 90425, USA]
 • ТОВ "Ю-Контрол", 02098, м. Київ, вул. Шумського Юрія, буд. 1А, офіс 117
 • ТОВ "Ліга Закон", 04112, м. Київ, вул. Парково-Сирецька, буд. 23- Salt Edge Inc., 35 Джек Аарон Драйв, м. Оттава, Онтаріо, поштовий індекс K2G 6L2, Канада [35 Jack Aaron Drive, Ottawa, Ontario, K2G 6L2, Canada]
 • Zendesk, Inc., 1019 Маркет Стріт, м. Сан‐Франциско, Каліфорнія, поштовий індекс 94103, США [1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, USA]
 • The Rocket Science Group LLC, 675 Понс де Леон авеню НЕ, офіс 5000, Атланта, ГА 302308 США [675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA]

Також Провайдер може передавати Ваші дані у зв'язку з банківським послугами:
Акціонерному товариству "Райффайзен Банк Аваль", банку, що зареєстрований за законодавством України, ідентифікаційний номер 14305909, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9; Raiffeisen Bank International AG, Ам Штадтпарк 9, 1030 м. Відень, реєстраційний номер компанії: FN 122119m в Комерційному суді м. Відень [Am Stadtpark 9, 1030 Vienna, Company Register Number: FN 122119m at the Commercial Court of Vienna] Будь ласка, зверніть увагу, що РБ Аваль у якості спільного володільця у зв'язку з банківськими послугами може передавати дані розпорядникам або третім особам, які не зазначені в цій політиці та можуть знаходитися за межами України та Європейського Економічного Простору. Детальна інформація та список таких розпорядників і третіх осіб зазначені в Банківських правилах, опублікованих на веб-сайті РБ Аваль: https://www.aval.ua/documents/biznesu/publichna-propozitsiya-pro-nadannya-bankivskikh-poslug, and Privacy Policy: https://www.aval.ua/data-protection.

Ваші права

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Ви маєте право:

 • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
 • на доступ до своїх персональних даних;
 • отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 • на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Ви можете реалізувати свої права, зв'язавшись з Провайдером або РБ Аваль як спільними володільцями. Будь ласка, дивіться контактну інформацію нижче.

Платіжна інформація та облікові дані для інтернет-банкінгу

У разі якщо Ви використовуєте функцію синхронізації платіжного рахунку та Сервіси Додатка, Ваші облікові дані онлайн-банкінгу за замовчуванням використовуються тільки після ручного введення, надійно шифруються і зберігаються компанією Salt Edge Inc. у якості розпорядника даних.

Місцезнаходження

Деякі функції та Сервіси Додатка можуть отримувати доступ і збирати дані про Ваше поточне місцезнаходження, включаючи GPS-координати або іншу подібну інформацію щодо місцезнаходження Вашого пристрою. Деякі функції Додатка можуть не працювати належним чином, якщо використання даних про місцезнаходження заблоковано або вимкнено.

Технічні дані

Ви підтверджуєте, що Провайдер може збирати та використовувати технічні дані, включаючи, але не обмежуючись інформацією про Ваш мобільний пристрій і систему, інтернет-з'єднання або Ваше використання Додатку. Метою збору технічних даних є забезпечення доступності Сервісів, якості, підвищення Вашого комфорту і подальший аналіз та розвиток Додатку і супутніх послуг. Ми здійснюємо їхню обробку на основі нашого договору.Технічні дані є анонімними та зберігаються окремо від персональних даних, тому їх ніяк не можна пов'язати з Вами в цілях ідентифікації.

Файли cookie

Файли cookie — це невеликі фрагменти даних, які зберігаються на Вашому пристрої, щоб допомогти Додатку та Веб-сайту, запам'ятовувати певну інформацію. Файли cookie можуть містити особисті дані. Ми використовуємо файли cookie для того, щоб з міркувань безпеки зберегти Ваші налаштування для аналізу використання Вами Додатку та Веб-сайту і для рекламного таргетування та маркетингу, як описано вище. Ви завжди можете заблокувати використання файлів cookie або видалити існуючі файли cookie, змінивши налаштування Вашого браузера або пристрою, однак це може вплинути на функціональність Додатку.

Безпека даних

Файли cookie — це невеликі фрагменти даних, які зберігаються на Вашому пристрої, щоб допомогти Додатку та Веб-сайту, запам'ятовувати певну інформацію. ФайВаші персональні дані зберігаються та обробляються автоматично в електронному вигляді на захищених серверах за допомогою хмарної технології, наданої Amazon Web Service, Inc. Відповідні сервери баз даних розташовані в межах Європейського Економічного Простору. Володільці і їхні субпідрядники повинні завжди дотримуватися високих стандартів захисту даних. Ви підтверджуєте, що незважаючи на вжиття Володільцями, компанією Salt Edge Inc. та іншими розпорядниками даних усіх стандартних заходів безпеки, безпеку Ваших персональних даних та іншої інформації не може бути повністю гарантовано. Будь ласка, обережно поводьтеся зі своїми персональними даними.ли cookie можуть містити особисті дані. Ми використовуємо файли cookie для того, щоб з міркувань безпеки зберегти Ваші алаштування для аналізу використання Вами Додатку та Веб-сайту і для рекламного таргетування та маркетингу, як описано вище. Ви завжди можете заблокувати використання файлів cookie або видалити існуючі файли cookie, змінивши налаштування Вашого браузера або пристрою, однак це може вплинути на функціональність Додатку.

Видалення Ваших персональних даних

Ваші персональні дані оброблятимуться Володільцями протягом строку, необхідного для досягнення цілей, описаних у цій Політиці, відповідно до застосовної правової бази: Вашої згоди, договору, законних інтересів або дотримання юридичних зобов'язань. В будь-якому випадку Ваші персональні дані буде видалено Провайдером з його баз даних протягом 3 (трьох) місяців після такого припинення обробки. Якщо Ваші персональні дані є знеособленими і відсутня можливість пов'язати їх із Вами, такі дані можуть зберігатися і оброблятися Провайдером протягом необмеженого періоду часу. Порядок зберігання та знищення Ваших даних банком РБ Аваль описаний в його Політиці конфіденційності за адресою: https://www.aval.ua/data-protection.

Контактна інформація

Якщо у Вас виникли питання щодо захисту та безпеки Ваших даних у зв'язку з Додатком або небанківськими послугами, будь ласка, зв'яжіться з Провайдером за електронною поштою support@fairo.com.ua або за наступною поштовою адресою: Україна, 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, буд. 9, корп. 5-А, 2-й поверх.

Якщо у Вас виникли будь-які питання щодо захисту та безпеки Ваших даних у зв'язку з Додатком або банківськими послугами, будь ласка, зв'яжіться з Акціонерним товариством "Райффайзен Банк Аваль" за наступною поштовою адресою: Україна, 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Політика конфіденційності

Перед використанням додатку FAIRO (надалі — «Додаток») або реєстрації на сайті https://www.fairo.com.ua/ (надалі — «Сайт») Вам необхідно ознайомитися з цією Політикою конфіденційності (надалі — «Політика»), що регулює збір, обробку, використання та передачу Ваших персональних даних, та прийняти її. Політика застосовується, якщо Ви є користувачем-фізичною особою. Термін «користувач-фізична особа» також включає фізичних осіб‐підприємців. Ми можемо періодично вносити зміни до цієї Політики (процес внесення змін є аналогічним процесу внесення змін до Умов використання (далі - Умови використання), які розміщені в мережі Інтернет та доступні за посиланням:  https://www.fairo.com.ua/terms-conditions). 

Прийняття політики та володільці

Зміщуючи вправо прапорець/ці у відповідному діалоговому вікні підтвердження, яке з'являється в Додатку під час реєстрації, або реєстрації на Сайті Ви приймаєте цю Політику і тому ТОВ «ФАІРО», юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства України за ідентифікаційним номером 43659053 та з місцезнаходженням за адресою: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, буд. 9, корп. 5-А, 2-й поверх (надалі — «Провайдер»), як володілець персональних даних, здійснює обробку Ваших персональних даних в обсязі та для цілей, зазначених у цій Політиці, у зв'язку з укладанням Вами договору з Провайдером (надалі — «Договір») про використання Додатка, згоди або інших правових підстав, як описано нижче.

Ви також приймаєте той факт, що стосовно банківських послуг Провайдер та Акціонерне товариство “Райффайзен Банк”, банк, що зареєстрований за законодавством України, ідентифікаційний номер 14305909, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9 (надалі – "РБ"), будуть спільними володільцями (надалі разом – «Володільці») наступним чином:

 • РБ несе відповідальність за обробку даних на підставі договору з вами про банківські послуги;
 • Провайдер несе відповідальність за обробку даних на підставі використання Вами Додатка.

РБ буде здійснювати обробку даних у якості спільного володільця на основі договору з Вами про надання банківських послуг, згоди або на інших правових підставах, як описано нижче відповідно до Політики конфіденційності РБ, що опублікована на веб-сайті https://www.aval.ua/data-protection. Зверніть, будь ласка, увагу, що Провайдер також може здійснювати обробку певних даних у зв'язку з банківськими послугами від імені РБ відповідно до його інструкцій та/або договору між Володільцями. У Додатку Вам може бути наданий доступ до послуг третіх осіб, відмінних від Провайдера. Передача Вами персональних даних таким третім особам не регулюється цією Політикою. До надання таких послуг від Вас може вимагатися прийняття політики конфіденційності відповідної третьої особи – надавача послуг.

Обсяг персональних даних

Обсяг Ваших персональних даних, які Володільці можуть обробляти, залежить від функцій Додатка та Сервісів, які Ви бажаєте використовувати. Мінімальний обсяг Ваших персональних даних, необхідний для укладання Договору з Провайдером та РБ, створення та ведення Вашого облікового запису в Додатку, включає Ваші повне ім'я, контактну інформацію, в тому числі, але не обмежуючись цим, адресу електронної пошти, номер телефону, координати в соціальних мережах та службах обміну миттєвими повідомленнями (месенджерах) податковий ідентифікаційний номер, зареєстровану адресу проживання, реквізити для входу в Додаток, мову, валюту та дані підписки. Для того, щоб уможливити використання Вами різних функцій та Сервісів Додатка, окрім вищезгаданих даних, ми також обробляємо Ваші банківські реквізити (зокрема, реквізити банку та номер банківського рахунку), а також інформацію про платника податків. Якщо Ви використовуєте функції синхронізації платіжного рахунку Додатка, Провайдер також оброблятиме реквізити для доступу до платіжного рахунку, реквізити транзакцій (такі як сума, опис, дата і валюта) і реквізити платіжного рахунку (такі як банківські реквізити, номер рахунку, найменування рахунку, залишок, валюта та тип рахунку), які ми одержуємо через нашого підрядника Salt Edge Inc. В рамках Сервісів ми також маємо право отримувати інформацію про Вашу економічну діяльність, фінанси, витрати, рахунки-фактури, фінансову звітність, дані про Ваші фінансові операції, відомості про заробітну плату, платіжні реквізити, відомості про податкову декларацію, відомості про Ваших клієнтів, постачальників або співробітників, інформацію про доходи та заробітну плату та/або інвестиційну інформацію. Певні функції Додатка також можуть мати доступ до медіатеки Вашого пристрою, камери та контактів, якщо Ви надаєте дозвіл в настройках пристрою. Через Сайт ми отримуємо лише адресу Вашої електронної пошти. Ваші персональні дані, які є публічно доступними у державних реєстрах з огляду на Вашу реєстрацію у якості фізичної особи-підприємця, ми можемо одержувати від нашого підрядника ТОВ "Ю-Контрол".

Мета обробки Ваших персональних даних

Ваші персональні дані обробляються для цілей здійснення нашої господарської діяльності, пов'язаної з Додатком, а саме для:

 • створення та збереження Вашого облікового запису в Додатку для надання можливості користуватися Додатком та його функціями і пов'язаними Сервісами;
 • направлення Вам нагадувань щодо недоступності функціональних можливостей Додатку з причини неукладення Договору з Банком, визначеного Умовами використання;
 • покращення функцій та сервісів Додатку;
 • інформування користувачів Додатку про те, що Ви є користувачем Додатку;
 • ведення і управління нашою господарською діяльністю, пов'язаною з Додатком, включаючи вирішення спорів щодо виставлення рахунків та фінансових питань;
 • оцінки доступності для Вас наших пропозицій, продуктів та послуг;
 • надання Вам можливості зв'язку з іншими користувачами;
 • обмін інформацією з Вами;
 • рекламування та пропонування наших послуг та інтерфейсів (за умови надання Вами відповідної згоди);
 • персоналізація Вашого користувацького досвіду, в тому числі шляхом розробки підказок щодо Вас і Ваших потреб (за умови надання Вами відповідної згоди);
 • надання Вам підтримки і вирішення спорів;
 • проведення аналізу, в тому числі на основі знеособлених даних;
 • дотримання наших юридичних та регуляторних вимог;
 • укладення, виконання, примусове виконання, використання засобів правового захисту або інше застосування Договору.

Ваші персональні дані, які ми збираємо через Сайт, обробляються з метою:

 • спрощення Вашого доступу до Додатка (шляхом направлення Вам посилання для завантаження Додатка тощо);
 • рекламування та просування наших послуг та сервісів.

Передача стороннім одержувачам

Володільці можуть передавати Ваші дані розпорядникам та третім особам для виконання деяких операцій з обробки персональних даних, однак тільки в цілях, зазначених у цій Політиці, на підставі письмової угоди і відповідно до чинного законодавства. В іншому випадку Володільці не передають і не розкривають Ваших персональних даних третім особам, якщо Ви не надали згоди за цією Політикою або не ініціювали розкриття інформації або цього не вимагає застосовне законодавство. Інших користувачів Додатка може бути поінформовано про те, що Ви використовуєте Додаток. Передача Ваших персональних даних іншим користувачам Додатка знаходиться під Вашим повним контролем. Розпорядники даних та треті особи, яким Провайдер може передавати Ваші дані (і у випадках, коли вони розташовані за межами Європейського Економічного Простору, Ви прямо погоджуєтеся на передачу Ваших персональних даних такому розпоряднику даних або третій особі):

 • Creative Dock AT GmbH, Ландштрасер Хауптштрасе 14-16, 1090, Відень, Австрія [Landstraßer Hauptstraße 14-16 1090 Vienna, Austria]
 • CreativeDock s.r.o., Зубатехо 295/5, Сміхов, 150 00 Прага 5, Чеська Республіка [Zubatého 295/5, Smíchov, 150 00 Praha 5, Czech Republic]
 • Creative OpCo s.r.o., Зубатехо 295/5, Сміхов, 150 00 Прага, Чеська Республіка [Zubatého 295/5, Smíchov, 150 00 Praha, Czech Republic]
 • Google Ireland Ltd., Гордон Хауз, Барроу Стріт, Дублін 4, Ірландія [Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland]
 • Google Inc., Амфітеатр Парквей 1600, Маунтін-В'ю, Каліфорнія 94043, США [1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA]
 • Facebook Inc., Віллоу Роуд 1601, Менло Парк, Каліфорнія 90425, США [1601 Willow Road, Menlo Park, CA 90425, USA]
 • ТОВ "Ю-Контрол", 02098, м. Київ, вул. Шумського Юрія, буд. 1А, офіс 117
 • ТОВ "Ліга Закон", 04112, м. Київ, вул. Парково-Сирецька, буд. 23- Salt Edge Inc., 35 Джек Аарон Драйв, м. Оттава, Онтаріо, поштовий індекс K2G 6L2, Канада [35 Jack Aaron Drive, Ottawa, Ontario, K2G 6L2, Canada]
 • Zendesk, Inc., 1019 Маркет Стріт, м. Сан‐Франциско, Каліфорнія, поштовий індекс 94103, США [1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, USA]
 • The Rocket Science Group LLC, 675 Понс де Леон авеню НЕ, офіс 5000, Атланта, ГА 302308 США [675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA]
 • ТОВ “Юніверсал Трейдінг Солюшн”, код ЄДРПОУ: 40658806
 • Фізична особа-підприємець Гарбузов Михайло Сергійович, 54046, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Архітектора Старова, буд, 4д, кв. 14
 • ТОВ “Глобал Білгі”, код ЄДРПОУ: 36215539, та іншим особам, що надають послуги у сфері контактування з клієнтами

Також Провайдер може передавати Ваші дані у зв'язку з банківським послугами:

Акціонерному товариству “Райффайзен Банк”, банку, що зареєстрований за законодавством України, ідентифікаційний номер 14305909, з місцезнаходженням за адресою: Україна, 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9; Raiffeisen Bank International AG, Ам Штадтпарк 9, 1030 м. Відень, реєстраційний номер компанії: FN 122119m в Комерційному суді м. Відень [Am Stadtpark 9, 1030 Vienna, Company Register Number: FN 122119m at the Commercial Court of Vienna] Будь ласка, зверніть увагу, що РБ у якості спільного володільця у зв'язку з банківськими послугами може передавати дані розпорядникам або третім особам, які не зазначені в цій політиці та можуть знаходитися за межами України та Європейського Економічного Простору. Детальна інформація та список таких розпорядників і третіх осіб зазначені в Банківських правилах, опублікованих на веб-сайті РБ: https://www.aval.ua/documents/biznesu/publichna-propozitsiya-pro-nadannya-bankivskikh-poslug, and Privacy Policy: https://www.aval.ua/data-protection.

Ваші права

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Ви маєте право:

 • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
 • на доступ до своїх персональних даних;
 • отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 • на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Ви можете реалізувати свої права, зв'язавшись з Провайдером або РБ як спільними володільцями. Будь ласка, дивіться контактну інформацію нижче.

Платіжна інформація та облікові дані для інтернет-банкінгу

У разі якщо Ви використовуєте функцію синхронізації платіжного рахунку та Сервіси Додатка, Ваші облікові дані онлайн-банкінгу за замовчуванням використовуються тільки після ручного введення, надійно шифруються і зберігаються компанією Salt Edge Inc. у якості розпорядника даних.

Місцезнаходження

Деякі функції та Сервіси Додатка можуть отримувати доступ і збирати дані про Ваше поточне місцезнаходження, включаючи GPS-координати або іншу подібну інформацію щодо місцезнаходження Вашого пристрою. Деякі функції Додатка можуть не працювати належним чином, якщо використання даних про місцезнаходження заблоковано або вимкнено.

Технічні дані

Ви підтверджуєте, що Провайдер може збирати та використовувати технічні дані, включаючи, але не обмежуючись інформацією про Ваш мобільний пристрій і систему, інтернет-з'єднання або Ваше використання Додатку. Метою збору технічних даних є забезпечення доступності Сервісів, якості, підвищення Вашого комфорту і подальший аналіз та розвиток Додатку і супутніх послуг. Ми здійснюємо їхню обробку на основі нашого договору.Технічні дані є анонімними та зберігаються окремо від персональних даних, тому їх ніяк не можна пов'язати з Вами в цілях ідентифікації.

Файли cookie

Файли cookie — це невеликі фрагменти даних, які зберігаються на Вашому пристрої, щоб допомогти Додатку та Веб-сайту, запам'ятовувати певну інформацію. Файли cookie можуть містити особисті дані. Ми використовуємо файли cookie для того, щоб з міркувань безпеки зберегти Ваші налаштування для аналізу використання Вами Додатку та Веб-сайту і для рекламного таргетування та маркетингу, як описано вище. Ви завжди можете заблокувати використання файлів cookie або видалити існуючі файли cookie, змінивши налаштування Вашого браузера або пристрою, однак це може вплинути на функціональність Додатку.

Безпека даних

Ваші персональні дані зберігаються та обробляються автоматично в електронному вигляді на захищених серверах за допомогою хмарної технології, наданої Amazon Web Service, Inc. Відповідні сервери баз даних розташовані в межах Європейського Економічного Простору. Володільці і їхні субпідрядники повинні завжди дотримуватися високих стандартів захисту даних. Ви підтверджуєте, що незважаючи на вжиття Володільцями, компанією Salt Edge Inc. та іншими розпорядниками даних усіх стандартних заходів безпеки, безпеку Ваших персональних даних та іншої інформації не може бути повністю гарантовано. Будь ласка, обережно поводьтеся зі своїми персональними даними.Ми використовуємо файли cookie для того, щоб з міркувань безпеки зберегти Ваші налаштування для аналізу використання Вами Додатку та Веб-сайту і для рекламного таргетування та маркетингу, як описано вище. Ви завжди можете заблокувати використання файлів cookie або видалити існуючі файли cookie, змінивши налаштування Вашого браузера або пристрою, однак це може вплинути на функціональність Додатку.

Видалення Ваших персональних даних

Ваші персональні дані оброблятимуться Володільцями протягом строку, необхідного для досягнення цілей, описаних у цій Політиці, відповідно до застосовної правової бази: Вашої згоди, договору, законних інтересів або дотримання юридичних зобов'язань. В будь-якому випадку Ваші персональні дані буде видалено Провайдером з його баз даних протягом 1 (одного) місяця після досягнення цілей, описаних у цій Політиці, або припинення існування підстав для такої обробки. При цьому, погоджуючись з цією Політикою, Ви засвідчуєте, що погоджуєтесь та розумієте наступне:

 • відкликання згоди означає позначення збережених Провайдером персональних даних, які оброблялися ним виключно на підставі такої згоди, з метою припинення їх обробки в майбутньому, але при цьому, Провайдер може продовжити зберігати такі дані протягом визначених законодавством України строків, якщо це є необхідним для виконання Провайдером обов’язку, що встановлений законодавством України;
 • у випадку ініціювання Вами використання Банківського модуля Додатку згідно з Умовами використання та наступного розірвання договору щодо використання Банківського модуля та відкликання Вами згоди на обробку персональних даних, Провайдер зберігатиме всю інформацію стосовно листування з Вами протягом строків, визначених наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5, але щонайменше протягом 5 років після відкликання Вами згоди. 
 • у випадку розірвання Вами Договору щодо використання Додатку в порядку, визначеному Умовами використання, Провайдер зберігатиме та використовуватиме Ваші персональні дані протягом 5 (п’яти) років для здійснення з Вами комунікацій в порядку та на умовах, визначених в Згоді на обробку персональних даних для маркетингових цілей, яка розміщена в мережі Інтернет та доступна за посиланнямhttps://www.fairo.com.ua/marketing-consent (застосовується у випадку надання Вами такої згоди).

Якщо Ваші персональні дані є знеособленими і відсутня можливість пов'язати їх із Вами, такі дані можуть зберігатися і оброблятися Провайдером протягом необмеженого періоду часу. Порядок зберігання та знищення Ваших даних з боку РБ описаний в його Політиці конфіденційності за адресою: https://www.aval.ua/data-protection.

Контактна інформація

Якщо у Вас виникли питання щодо захисту та безпеки Ваших даних у зв'язку з Додатком або небанківськими послугами, будь ласка, зв'яжіться з Провайдером за електронною поштою support@fairo.com.ua або за наступною поштовою адресою: Україна, 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, буд. 9, корп. 5-А, 2-й поверх.

Якщо у Вас виникли будь-які питання щодо захисту та безпеки Ваших даних у зв'язку з Додатком або банківськими послугами, будь ласка, зв'яжіться з Акціонерним товариством “Райффайзен Банк” за наступною поштовою адресою: Україна, 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9.